BEHANDLING MED VACUFLEX CONCEPTS

En behandling med Vacuflex Concepts består af 4 faser:

 

Zoneterapibehandling med støvler   Vurdering af fødderne   Stimulering af akupunkturpunkterne langs meridianerne   Helbredelsesprocessen

 

1. Zoneterapibehandling med støvler:

Denne del indebærer anvendelsen af specielt designede filtstøvler som i ca. 6 minutter ved tryk påvirker den zoneterapeutiske del af behandlingen. Trykket reguleres i overensstemmelse med, hvad patienten føler behageligt.

Patienten føler et fast, men behageligt tryk omkring fødder, ankler og underben, idet vakuumpumpen fjerner luften fra plastikposerne. Dette skaber et vakuum, og forårsager med et gradvist og nøje kontrolleret tryk at filtstøvlerne strammes.

Trykket indstilles altid på den laveste ende af skalaen af VACUUM ved de første behandlinger, med henblik på tilvænning af den trykkende fornemmelse fra støvlerne. Efterhånden som patientens helbredelsesproces skrider fremad, kan trykket øges. Men der opnås ikke bedre og hurtigere resultater ved at øge vakuumtrykket. 

Vacuflex Concepts har vist sig langt mere behageligt for de mennesker, der har en lav smertetærskel, eller som har intenst følsomme zoner, som opstår pga. grund af alvorlig overbelastning i kroppen. Under støvlebehandlingen kan patienten føle et "kraftigt" tryk i nogle af zonerne og en "stikkende" fornemmelse i andre. Dette er normalt og helt anderledes end den mere markante smerte som ofte opleves under en almindelig zoneterapibehandling. Zonerne bliver mindre følsomme efterhånden som patienten har det bedre. Det er vigtigt at understrege til patienten, at trykket ikke er det samme som en smerte. 

treatment1.jpg
treatment3.jpg treatment4.jpg treatment5.jpg

 

 

2. Vurdering af fødderne:

Vakuumtrykket fra støvlerne vil efterlade et "billede af farver" på fod-zonerne, som varer ca. 15-30 sekunder. Disse farver gengiver målingen af kroppens termiske energier og kropstemperaturen eller mangel derpå i de forskellige organer på behandlings-tidspunktet. Ved brug af zoneterapiens ”terminologi", fremhæver disse farver overbelastede områder af zoner og meridianer. De farver der kan fremstå er: Rød, blå, gul og / eller hvid.

Dette synsindtryk er af stor betydning for at kunne vurdere sygdommes forløb og for at kontrollere en forbedring ved at se ændringer i farvemønstrene efter hver behandling, samtidig med at patienten får det bedre.

Den røde farve indikerer høj syre-ophobning. En blå farve observeres, når kroppen er i akutte smerter eller hvis der er "stresssymptomer” i et eller flere organer. En gul farve fremkommer på zoner, hvor slim har ophobet sig i de tilsvarende organer og en hvid farve fremkommer, hvor der enten er en kronisk eller langvarig tilstand, eller en Candida- (gær) infektion.

En gul farve fremkommer på zoner, hvor slim har ophobet sig i de tilsvarende organer og en hvid farve fremkommer, hvor der enten er en kronisk eller langvarig tilstand, eller en Candida- (gær) infektion.

Patienter med en lavere resistens har ofte de mest farverige fødder, mens patienter med kroniske lidelser kan have meget blege (hvide) fødder, hvilket bekræfter en mangel på ilt i de cellulære niveauer. Efter et par behandlinger med Vacuflex Concepts, vil farverne normalt begynde at vise sig i de ellers blege (hvide) zoner i fødderne, som et direkte følge af øget iltindhold i de relaterede områder i kroppen. Dette er et tegn på, at de zoner og dermed deres tilsvarende organer opnår et bedre termisk energi. 

treatment6.jpg treatment7.jpg treatment8.jpg treatment9.jpg


  

treatment10.jpg

3. Stimulering af akupunkturpunkterne langs meridianerne:

I denne fase anvendes silikone-sugekopper, til at stimulere akupunkturpunkterne langs meridianerne. Sugekopperne betjenes af det samme vakuumsystem der bliver brugt til støvlerne. Sugekopperne bruges på begge sider af kroppen samtidigt til at stimulere de forskellige akupunkturpunkter, der befinder sig langs dele af arme og underben.  Så snart der udøves et tryk på et akupunkturpunkt, skabes en vibration der gennemløber den meridian som bliver behandlet, og nedbryder de giftige sammenklæbende molekyler der forårsager en blokering.

Under behandlingssekvensen bliver sugekopperne flyttet rundt på akupunkturpunkterne relativt hurtigt. Dette fremprovokerer ofte at patienter spørger om effektiviteten i betragtning af at sugekopperne sidder i så kort tid på punkterne.  Den anvendte analog er at sammenligne effekten af at smide en sten i havet. Stenen vil synke til bunds og nå sit bestemmelsessted meget hurtigt, men de ringe på overfladen af vandet, som stenen frembragte, da den landede på vandet, vil fortsat være aktive og sprede sig i nogen tid.

 

treatment11.jpg

4. Helbredelsesprocessen:

En stærk udrensning af giftstoffer kan finde sted, især efter den første behandling Dette kan vise sig ved en stærk ildelugtende urin, hyppigere afføringer, hovedpine, ekstrem træthed og/eller følelsesmæssige udbrud.

Patienten behøver ikke at opleve de ovenstående symptomer, men kan i stedet føle en lethed og fornemmelse af øget energiniveau. Reaktionerne er meget individuelle. Det endelige mål bør være regelmæssige behandlinger til løbende at revitalisere kroppen og dens funktioner. Hvis en patient oplever en smertefuld reaktion, skal det forklares, at dette skal betragtes positivt og ses som kroppens metode til at udrense toksiner og dermed opnå en helbredelse.

Det er vigtigt at pointere at behandlingen er holistisk, og beskæftiger sig med energitilstande i kroppen, hvor sygdomme primært ses som blokeret energi. En behandling med Vacuflex Concepts sigter ikke mod at undertrykke symptomer i sammenligning med medicinpræparater, og følgelig kan patienter opleve en kort periode med ubehag. Terapeuten bør opmuntre personen til at fortsætte og dermed hjælpe kroppen med at udrense giftstoffer og desuden forstå forskellen i behandlingsmetoder. Efter hver behandling vil udrensningen blive mindre og dermed også mindre ubehagelig. En bevidsthed om en forbedring af ens helbred mærkes, og energiniveau vil stige betydeligt. De langsigtede fordele ved behandlinger bør understreges!